Programma matemātikas apguvei, gatavojoties centralizētajam matemātikas eksāmenam!

Speciāls algoritms - "Virtuālais treneris" automātiski organizē uzdevumu risināšanu.

Beta versija. Algebras kurss pēc Noteikumu par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem 57. pielikumu.

kontakti: uzdevumi.com[at]gmail.com

lietotājvārds:

vārds, uzvārds:

e-pasts:

pilsēta:

skola, klase:

parole:

parole:

kļūda!


lietotājvārds:

parole:

kļūda!